Preskočiť na obsah

Aktuálne výzvy

Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

Zmena č. 1 Výzvy platná od 04.08.2023 (ZIP - 12.19 MB)

Formulár_Zmluva o NFP od 04.08.2023 (ZIP - 2.32 MB)

Prezentácia z informačných seminárov (PDF - 1.07 MB)


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Zmena č. 1 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.83 MB)
Zmena č. 2 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.82 MB)

Zmena č. 3 Výzvy platná od 13.09.2023 (ZIP - 3.83 MB)


Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“


Výzva: Národný projekt "Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami"