Preskočiť na obsah

Ján Hero - splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Dátum narodenia:
08. januára 1960

Prax
od 10/2021 Poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
od 07/2020 Odborný pracovník odboru rozvoja národnostného školstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
02/2017 - 06/2020 Poradca štátneho tajomníka
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1999 - 2002 Vedúci oddelenia cirkevného a súkromného školstva
Ministerstvo školstva SR
1994 - 1999 riaditeľ školy
Základná škola sv.Vincenta de Paul, Bratislava
1993 - 1994 riaditeľ odboru školstva na národnostne zmiešanom území
Ministerstvo školstva SR
1992 - 1993 referent, odbor školstva na národnostne zmiešanom území
Ministerstvo školstva SR
1991 - 1992 výchova a vzdelávanie rómskych detí a mládeže v odbore školstva na národnostne zmiešanom území
Ministerstvo školstva SR
1988 - 1991 výskumný pracovník
Výskumný ústav energetický, Bratislava
1984 - 1988 odborný pracovník
Západoslovenské energetické závody
Vzdelávanie a príprava
2001 - 2001 odborník pre európsku spoluprácu, 3 mesačný intenzívny kurz Európskej spolupráce a integrácie v anglickom jazyku - Program európskych štúdií
Academia lstropolitana Nova
1999 - 2001 učiteľ anglického jazyka na základných a stredných školách
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta
1995 - 1998 riadiaci pracovník v školstve
Universita lowa/Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štúdium pre vedúcich pracovníkov v školstve
1982 - 1983 učiteľ odborných predmetov
Technická Univerzita Bratislava, Pedagogické minimum - katedra humanitných vied
1979 - 1984 Strojný inžinier - technik
Technická univerzita Bratislava, Strojnícka fakulta - Jadrové a energetické stroje a zariadenia
1975 - 1979 odborná maturita, strojárstvo
Stredná priemyselná škola strojnícka Zvolen