Preskočiť na obsah

Ing. Michaela Radčenková

Oddelenie informovanosti a publicity
poverená vykonávaním funkcie VO
+421 2 20925 927
michaela.radcenkova@vlada.gov.sk