Preskočiť na obsah

Výberové konania NP COVID MRK

Výberové konania na pozíciu terénnych asistentov COVID v rámci národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Zoznam VK
Mesto/Obec Dátum uzávierky
na predkladanie žiadostí
Výberové konanie
Trstené pri Hornáde (PDF - 916,21 kB) 11.6.2021 14.6.2021
Želiezovce (PDF - 668,80 kB) 26.3.2021 29.3.2021
Kolárovo (PDF - 720,58 kB) 12.2.2021 16.2.2021
Tomášikovo (PDF - 297,16 kB) 26.1.2021 27.1.2021
Plavé Vozokany 26.1.2021 27.1.2021
Budča (PDF - 915,39 kB) 25.1.2021 27.1.2021
Kaloša (PDF - 257,49 kB) 25.1.2021 27.1.2021
Ladce (PDF - 891,28 kB) 22.1.2021 27.1.2021
Hrochoť (PDF - 109,10 kB) 22.1.2021 25.1.2021
Podrečany (PDF - 889,65 kB) 22.1.2021 26.1.2021
Kurima (PDF - 912,18 kB) 21.1.2021 26.1.2021
Janice (PDF - 1,07 MB) 21.1.2021 25.1.2021
Žakarovce (PDF - 705,21 kB) 20.1.2021 21.1.2021
Kráľ (PDF - 262,78 kB) 19.1.2021 20.1.2021
Sady nad Torysou (PDF - 93,03 kB) 19.1.2021 22.1.2021
Krásny Brod (PDF - 255,96 kB) 19.1.2021 22.1.2021
Nová Lesná (PDF - 265,30 kB) 18.1.2021 19.1.2021
Rokytov (PDF - 912,08 kB) 18.1.2021 21.1.2021
Veľké Kršteňany (PDF - 920,58 kB) 18.1.2021 20.1.2021
Krajná Poľana (PDF - 911,99 kB) 18.1.2021 22.1.2021
Myslina (PDF - 889,20 kB) 15.1.2021 19.1.2021
Tomášikovo (PDF - 0,98 MB) 15.1.2021 19.1.2021
Dlhoňa (PDF - 909,93 kB) 15.1.2021 20.1.2021
Zlatno (PDF - 919,24 kB) 15.1.2021 20.1.2021
Zemplínsky Branč (PDF - 89,23 kB) 15.1.2021 19.1.2021
Vlkyňa (PDF - 783,01 kB) 15.1.2021 18.1.2021
Jaklovce (PDF - 762,63 kB) 14.1.2021 19.1.2021
Nižný Mirošov (PDF - 913,10 kB) 14.1.2021 19.1.2021
Andrejová (PDF - 918,52 kB) 14.1.2021 19.1.2021
Svätý Anton (PDF - 915,74 kB) 13.1.2021 15.1.2021
Slovenská Ľupča (PDF - 915,61 kB) 12.1.2021 15.1.2021
Poníky (PDF - 912,62 kB) 12.1.2021 14.1.2021
Vyšná Rybnica (PDF - 334,07 kB) 12.1.2021 15.1.2021
Poľany (PDF - 762,95 kB) 11.1.2021 13.1.2021
Ložín (PDF - 912,50 kB) 11.1.2021 13.1.2021
Riečka (PDF - 341,64 kB) 11.1.2021 14.1.2021
Trnava pri Laborci (PDF - 300,62 kB) 11.1.2021 14.1.2021
Tibava (PDF - 763,72 kB) 10.1.2021 13.1.2021
Zemianske Sady (PDF - 888,95 kB) 8.1.2021 11.1.2021
Drňa (PDF - 914,46 kB) 8.1.2021 11.1.2021
Stretava (PDF - 916,30 kB) 8.1.2021 12.1.2021
Zbehňov (PDF - 220,57 kB) 8.1.2021   12.1.2021
Medzany (PDF - 255,00 kB) 8.1.2021 11.1.2021
Stredné Plachtince (PDF - 763,60 kB) 8.1.2021 11.1.2021
Púchov (PDF - 286,10 kB) 8.1.2021 12.1.2021
Nižný Čaj (PDF - 336,40 kB) 8.1.2021 14.1.2021
Slovinky (PDF - 285,86 kB) 8.1.2021 18.1.2021
Palín (PDF - 917,47 kB) 7.1.2021 11.1.2021
Ratnovce (PDF - 264,32 kB) 7.1.2021 11.1.2021
Vyšný Orlík (PDF - 299,62 kB) 7.1.2021 11.1.2021
Beladice (PDF - 769,54 kB) 5.1.2021 7.1.2020
Košice - Nad Jazerom (PDF - 284,69 kB) 5.1.2021 13.1.2021
Trnavá Hora (PDF - 1,08 MB) 5.1.2021 8.1.2021
Brusnica (PDF - 782,49 kB) 28.12.2020 31.12.2020
Kaľava (PDF - 725,46 kB) 28.12.2020 30.12.2020
Zbehňov (PDF - 220,57 kB) 23.12.2020 30.12.2020 - ZRUŠENÉ
Brezina (PDF - 763,32 kB) 23.12.2020 30.12.2020
Závadka nad Hronom (PDF - 842,89 kB) 23.12.2020 29.12.2020
Kunova Teplica (PDF - 783,67 kB)          23.12.2020 29.12.2020
Betlanovce (PDF - 762,78 kB) 21.12.2020 28.12.2020
Domaníky (PDF - 115,63 kB) 18.12.2020 28.12.2020
Ladce (PDF - 783,29 kB) 18.12.2020 28.12.2020
Šaštín-Stráže (PDF - 784,10 kB) 17.12.2020 28.12.2020
Bodružal (PDF - 783,02 kB) 21.12.2020 23.12.2020
Hunkovce (PDF - 766,09 kB) 16.12.2020 21.12.2020
Ábelová (PDF - 219,79 kB) 15.12.2020 17.12.2020 - ZRUŠENÉ
Pohronská Polhora (PDF - 493,81 kB) 15.12.2020 18.12.2020
Nižný Komárnik (PDF - 655,90 kB) 14.12.2020 18.12.2020
Rudlov (PDF - 724,87 kB) 11.12.2020 16.12.2020
Zemplínska Nová Ves (PDF - 493,22 kB) 11.12.2020 16.12.2020
Nižný Hrušov (PDF - 725,21 kB) 10.12.2020 16.12.2020
Nižná Slaná (PDF - 571,75 kB) 10.12.2020 15.12.2020
Ivanice (PDF - 571,96 kB) 10.12.2020 14.12.2020
Lubeník (PDF - 571,90 kB) 9.12.2020 14.12.2020
Terany (PDF - 572,16 kB) 8.12.2020 11.12.2020 - ZRUŠENÉ
Becherov (PDF - 572,14 kB) 8.12.2020 11.12.2020
Zádor (PDF - 285,17 kB) 7.12.2020 11.12.2020
Bretka (PDF - 594,45 kB) 8.12.2020 11.12.2020
Betlanovce (PDF - 571,91 kB) 7.12.2020 10.12.2020 - ZRUŠENÉ
Mlynárovce (PDF - 282,92 kB) 7.12.2020 10.12.2020