Preskočiť na obsah

Rómske platformy 2023 - 2024

Rómske platformy 2023 - 2024

Názov projektu: Roma Platforms 2023 - 2024 / Rómske platformy 2023 - 2024
Prijímateľ: Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Financovanie: Európska únia, program: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Výška grantu: 171 298, 44 EUR
Celkové náklady projektu:  190 331, 60 EUR
Doba realizácie projektu: 1. 3. 2023 - 28. 2. 2025

Projektový manažér: Slavomír Lalik, e-mail: slavomir.lalik@vlada.gov.sk