Preskočiť na obsah

Sekcia európskych programov

Sekcia európskych programov sa člení na:

1. odbor programovania a hodnotenia

2.odbor informovanosti a publicity

Sekcia európskych programov zabezpečuje najmä:

Odbor programovania a hodnotenia najmä:

Odbor informovanosti a publicity najmä: