Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň Rómov – 52. výročie prvého medzinárodného kongresu Rómov

Medzinárodný deň Rómov nie je len dňom, kedy oslavujeme rómsku kultúru, históriu a tradície. Pripomína nám najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Pred 52. rokmi, 8. apríla 1971, sa v Orpingtone stretli zástupcovia Rómov z rôznych krajín sveta na kongrese, ktorý bol jedným z najvýznamnejších v histórii rómskeho národa.

Spoločne sa dohodli na rómskej vlajke ako symbole Rómov. Na melódiu ľudovej piesne, napísal Zarko Jovanovič text skladby „Gelem, gelem“, ktorú delegáti kongresu prijali za rómsku hymnu. Dohodli sa tiež, na spoločnom označení Rómovia a odmietli nesprávne pomenovania „Cigáni, Zigeuner, Gipsy“, ktoré po stáročia znamenali očierňovanie, marginalizáciu a vylúčenie. Československo zastupoval Miroslav Holomek a Ján Cibuľa, rodák zo slovenského Klenovca. Ján Cibuľa je jednou z najvýznamnejších rómskych osobností Slovenska. V čase konania kongresu už žil vo Švajčiarsku, kde emigroval po roku 1968. V roku 1978 bol hlavným organizátorom druhého kongresu Rómov, ktorý sa uskutočnil v Ženeve a zúčastnilo sa ho viac ako 120 delegátov.  Bol tiež prvým prezidentom Medzinárodnej rómskej únie (IRU – International Romani Union), ktorá sa stala pozorovateľskou organizáciou OSN.

V roku 1990, na štvrtom svetovom kongrese Rómov, bol 8. apríl na pamiatku stretnutia v Orpingtone vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov.

Napriek tomu, že od prvého svetového kongresu Rómov uplynulo niekoľko desaťročí, aj v roku 2023 Rómovia v komunitách žijú bez vody, prístupových ciest, základnej infraštruktúry. Aj dnes naďalej čelia stáročným predsudkom, diskriminácii a marginalizácii. Diskriminačné zaobchádzanie a stereotypy bránia Rómom plne sa zúčastňovať na politickom, spoločenskom a ekonomickom živote, a to nielen u nás, ale na celom svete.  

Splnomocnenec Ján Hero vyzýva všetkých, aby sme sa navzájom rešpektovali a aby sme boli k sebe láskavejší, a to nielen dnes, ale každý deň v roku. „Dnes oslavujeme našu bohatú kultúru, jazyk, ktorými sme obohatili dedičstvo nielen Európy, ale celého sveta. Mnohí slávni rómski hudobníci a kapely oživili hudobnú scénu, priniesli sme svetu výnimočné flamenco, naši kováči majú stáročnú tradíciu, ktorú si udržiavajú aj dnes. Máme úspešných maliarov, spisovateľov, spevákov. A dnes už môžeme povedať, aj lekárov, právnikov, novinárov a politikov. Rómovia sa dokážu presadiť v každej oblasti. Čo mnohým chýba, je príležitosť a podmienky na to, aby mohli na sebe pracovať. Zodpovednosť však neleží len na pleciach štátnych úradov a samospráv, ale na nás všetkých. Nemôžeme vyriešiť problémy a zlepšiť životy ľudí, pokiaľ sa nebudeme všetci snažiť, pokiaľ každý neprispeje nejakou formou. Iba vtedy, keď sme odhodlaní pracovať ruka v ruke, môžeme budovať komunity, ktoré sa postavia proti nenávisti, budú sa k sebe správať dôstojne a využijú každú príležitosť na šírenie tolerancie.”, uvádza vo svojom príhovore pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

RTVS dnes uvedie dokumentárny film Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod názvom “Svetlá”, o pozitívnych príkladoch v obciach, kde sa úspešne darí procesu integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Dokument prezentuje úspešne zrealizované projekty v obciach Soľ, Ostrovany, Toporec a v najznámejšej košickej mestskej časti - Luník IX. Zmena je v týchto lokalitách nielen viditeľná, ale poznať ju aj na dobrých vzájomných vzťahoch medzi obyvateľmi. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov chceme poukázať na svetlá, ktoré môžu nasmerovať aj iných na ceste k integrácii Rómov.