Preskočiť na obsah

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava, Slovenská republika

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Mgr. Alexander Daško


+421 2 20925 648, +421 2 20925 646 - sekretariát

splnomocnenec_rk@vlada.gov.sk

Facebook Instagram Twitter

 

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Alexandra Rigóová

poverená riadením
+421 2 20925 159
alexandra.rigoova@vlada.gov.sk

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
+421 2 20925 438
ivan.sterusky@vlada.gov.sk

Mgr. Lucia Kováčová

koordinátorka pre dotačnú schému
+421 2 20925 428
lucia.kovacova@vlada.gov.sk

Dominika Gažiová

asistentka
+421 2 20925 648
dominika.gaziova@vlada.gov.sk

Ladislav Koky

asistent splnomocnenca
+421 2 20925 646
ladislav.koky@vlada.gov.sk

Mgr. Nikola Röthová

koordinátorka pre dotačnú schému
+421 2 20925 992
nikola.roothova@vlada.gov.sk

JUDr. Lenka Kollárčiková

právnik
+421 2 20925 320
lenka.kollarcikova@vlada.gov.sk

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej podpory

Mgr. Ľuboš Littera

Odbor regionálnej koordinácie

Mgr. Eduard Čonka

riaditeľ odboru
+421 2 20925 343
eduard.conka@vlada.gov.sk

Mgr. Lukáš Gašparovský

právnik
+421 2 20925 954
lukas.gasparovsky@vlada.gov.sk

Ing. Ingrid Bangová

odborná asistentka riaditeľa
+421 2 20925 971
ingrid.bangova@vlada.gov.sk

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

Ing. Zlatica Azimiová

Mlynská 2, 979 01 Rimavská Sobota

+421 917 396 850

Mgr. Albert Kováč

Mlynská 2, 979 01  Rimavská Sobota

+421 917 440 925

Mgr. Marián Balog

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

+421 917 396 549

Mgr. Henrieta Sujová

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

+421 905 822 124

Mgr. Zuzana Blaháková

Okresný úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01  Nitra

+421 37 65 49 253

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

Mgr. Ingrid Lukáčová

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

vedúca oddelenia
+421 55 600 4255

Ing. Martina Némethová

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01  Košice

+421 917 797 244

Mgr. Dominik Bezák

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01  Spišská Nová Ves

+421 917 396 610

Mgr. Jozef Koky

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01  Spišská Nová Ves

+421 917 396 684

PhDr. Ingrid Doležalová

Levočská 5, Prešov (kancelária č. 219)

Mgr. Ladislav Godla

Levočská 5, Prešov (kancelária č.219)

Odbor koncepcií a analýz

Mgr. Daniela Repková

riaditeľka odboru
+421 2 209 25 712
daniela.repkova@vlada.gov.sk

Mgr. Nikoleta Slavíková

koordinátorka pre oblasť zamestnanosti
+421 2 209 25 902
nikoleta.slavikova@vlada.gov.sk

Mgr. Mikuláš Lakatoš

koordinátor pre oblasť zdravia
+421 2 209 25 983
mikulas.lakatos@vlada.gov.sk

Mgr. Slavomír Lalík

koordinátor pre oblasť vzdelávania
+421 2 209 25 922
slavomir.lalik@vlada.gov.sk

Mgr. Iva Pipíšková

koordinátorka pre oblasť bývania
+421 2 209 25 340
iva.pipiskova@vlada.gov.sk

Mgr. Kristína Šlonerová

koordinátorka
+421 2 209 25 974
kristina.slonerova@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Drgoncová, LL.M, MPP

koordinátorka pre oblasť boja s protirómskym rasizmom a podporu participácie
+421 2 209 25 192
jana.drgoncova@vlada.gov.sk

Soňa Turanová

stážistka
+421 2 209 25 879
sona.turanova@vlada.gov.sk

Bc. Linda Moróczová

koordinátorka
+421 2 209 25 599
linda.moroczova@vlada.gov.sk

Odbor programovej jednotky

Mgr. Ján Slimák

riaditeľ odboru, odborný garant
+421 2 209 25 649
jan.slimak@vlada.gov.sk

Mgr. Simona Vanišová

analytička
+421 2 209 25 954
simona.vanisova@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Viechová

analytička
+421 2 209 25 954
jana.viechova@vlada.gov.sk

Ing. Blanka Berkyová

metodička
+421 2 209 25 963
blanka.berkyova@vlada.gov.sk

Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti

Mgr. Ladislav Baláž

poverený riadením odboru, metodik
+421 2 20925 645
ladislav.balaz@vlada.gov.sk

Mgr. Filip Markovič

metodik, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 542; +421 917 397 015
filip.markovic@vlada.gov.sk

Mgr. Darina Petrášová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 780
darina.petrasova@vlada.gov.sk

Mgr. Veronika Rybová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 541
veronika.rybova@vlada.gov.sk

Mgr. Ivana Fašáneková

projektová manažérka
+421 2 209 25 930
ivana.fasanekova@vlada.gov.sk

Ing. Petra Krajčírová

projektová manažérka
+421 2 209 25 910
petra.krajcirova@vlada.gov.sk

Ing. Adam Šepetka

regionálny koordinátor - Košice
adam.sepetka@vlada.gov.sk

Ing. Miroslav Balog

regionálny koordinátor - Prešov
miroslav.balog2@vlada.gov.sk

Mgr. Barbora Drábiková

regionálna koordinátorka - Košice
barbora.drabikova@vlada.gov.sk

Mgr. Klaudia Kačicová

regionálna koordinátorka - Spišská Nová Ves
klaudia.kacicova@vlada.gov.sk

Bc. Juliana Uhrinová

regionálna koordinátorka - Rimavská Sobota
juliana.uhrinova@vlada.gov.sk

Mgr. Roman Hapčo

regionálny koordinátor - Spišská Nová Ves
roman.hapco@vlada.gov.sk

Odbor implementácie projektov

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru
+421 2 20925 344
adriana.datkova@vlada.gov.sk

Bc. Rozália Al-araibi

office manažérka
+421 2 209 25 424
rozalia.al-araibi@vlada.gov.sk

JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.

právnička
+421 2 209 25 425
vladimira.kaplanova@vlada.gov.sk

PaedDr. Ingrid Zubková

NP Rozvojové tímy I. - projektová manažérka
+421 2 209 25 346
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk

Mgr. Marianna Hudáková

NP Asistencia pri vysporiadaní pozemkov - projektová manažérka
+421 2 209 25421
marianna.hudakova@vlada.gov.sk

Ing. Andrea Kubaláková

NP Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík - projektová manažérka
+421 2 209 25 379
andrea.kubalakova@vlada.gov.sk

Sekcia európskych programov

PaedDr. Ingrid Zubková

poverená riadením sekcie
+421 2 209 25 346
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk

Ing. Dagmara Sotáková

+421 2 20925 897
dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Oddelenie auditu, kontroly, nezrovnalostí a vykazovania

Mgr. Alena Hlaváčová

manažér auditov a nezrovnalostí
+421 2 20925 499

Organizačný odbor

JUDr. Diana Vaská

riaditeľka odboru
+421 2 20925 986

Martina Romanová

asistentka
+421 2 20925 924

Ing. Karol Pavelka

manažér ITMS
+421 2 20925 479

Právne oddelenie

JUDr. Miroslava Adamcová

právnik
+421 2 20925 909

JUDr. Marek Pajonk

právnik
+421 2 20925 198

Mgr. Martin Tinka

právnik
+421 2 20925 674

Oddelenie technickej pomoci a informovanosti

Ing. Dagmara Sotáková

manažér pre TP, pre riadenie ĽZ
+421 2 20925 897

Ing. Michaela Radčenková

manažér pre informovanie a komunikáciu
+421 2 20925 927

Bc. Marcela Majanová

manažér pre TP
+421 2 20925 726

Ing. Zdenka Slováková

manažér pre TP, manažér pre IaK
+421 2 20925 911

Mgr. Michaela Višváderová

manažér pre informovanie a komunikáciu
+421 2 20925 731

Mgr. Zuzana Bruteničová

manažér TP, manažér pre IaK
+421 2 20925 670

Odbor implementácie projektov sprostredkovateľského orgánu

Ing. Lýdia Ovečková

riaditeľka odboru
+421 2 20925 508

Ing. arch. Marek Vladár

+421 2 20925 885

Oddelenie investičných projektov I.

Ing. Pavol Cipruš

vedúci oddelenia
+421 2 20925 951

Ing. Adriána Šimunková

projektový manažér
+421 2 20925 657

Ing. Marianna Staňová

projektový manažér
+421 2 20925 915

ThDr. Linda Michalková

projektový manažér
+421 2 20925 362

Ing. Katarína Schillingová

projektový manažér
+421 2 20925 471

Ing. Zuzana Smetanová

projektový manažér
+421 2 20925 345

Mgr. Richard Perlovský

projektový manažér
+421 2 20925 946

Oddelenie investičných projektov II.

Ing. arch. Vojtech Vasaráb, PhD.

projektový manažér
+421 2 20925 384

Mgr. Daniela Eisnerová

projektový manažér
+421 2 20925 903

Mgr. Michaela Karaba

projektový manažér
+421 2 20925 941

Mgr. Patrícia Galbavá

projektový manažér
+421 2 20925 938

Mgr. Sanja Michaličková

projektový manažér
+421 2 20925 920

Oddelenie neinvestičných projektov

Ing. Zuzana Jakubiková

vedúci oddelenia
+421 2 20925 949

Mgr. Vladimír Oriešek

projektový manažér - junior
+421 2 20925 695

PhDr. Katarína Ferková

projektový manažér
+421 2 20925 474

Mgr. Mária Riganová

projektový manažér
+421 2 20925 469

Mgr. Peter Kovaľ

projektový manažér
+421 2 20925 441

Ing. Adriana Talajová

projektový manažér
+421 2 20925 570

Ing. Ivan Prelovský, PhD., MBA

projektový manažér
+421 2 20925 385

Mgr. Barbora Koštrnová

projektový manažér
+421 2 20925 574

Mgr. Samuel Abrahám

projektový manažér
+421 2 20925 342

Mgr. Michal Jurčo

projektový manažér
+421 2 20925 870

Ing. Daniela Ivičičová

projektový manažér
+421 2 20925 194

Bc. Linda Košíková

projektový manažér
+421 2 20925 850

Odbor programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky

Ing. Matej Mikuška

riaditeľ odboru
+421 2 20925 572

Oddelenie monitorovania a hodnotenia

Mgr. Peter Malec

manažér monitorovania OP a hodnotenia OP
+421 2 20925 740

RNDr. Ivana Hacajová

manažér hodnotenia a monitorovania
+421 2 20925 887

Ing. Zuzana Pap

manažér monitorovania a hodnotenia
+421 2 20925 871

Oddelenie programovania a metodiky

Ing. arch. Monika Zaťková

manažér programovania a manažér pre metodiku
+421 2 20925 748

BSBA Jana Bédiová

manažér pre metodiku
+421 2 20925 767

Mgr. Róbert Korec

manažér programovania a metodik
+421 2 20925 803

Ing. Ivana Kročková

manažér programovania a metodik
+421 2 20925 383

Mgr. Matúš Greguš

metodik
+421 2 20925 131

Ing. Lenka Fialová

metodik
+421 2 20925 893

Ing. Mgr. Zuzana Brenesselová

metodik
+421 2 20925 889

Odbor posudzovania projektov

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

riaditeľka odboru
+421 2 20925 295

Oddelenie výberu projektov

Ing. Jozef Roško

vedúci oddelenia
+421 2 20925 990

Ing. Ján Kadeřábek

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 488

Mgr. Kristína Axamítová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 154

Ing. arch. Mária Ulrichová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 989

Ing. Viliam Hlôška

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 982

Ing. Martin Korbeľ

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 980

Mgr. Veronika Fodorová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 977

RNDr. Zuzana Repiská

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 964

PhDr. Andrea Ostrihoňová, CSc.

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 962

Ing. Marian Szetei

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 959

Mgr. Zuzana Ivičičová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 958

Mgr. Tatiana Kapráľová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 957

Ing. Stanislav Kollár

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 952

Ing. Zuzana Serinová

manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 947