Preskočiť na obsah

Rómske platformy

Rómske platformy 2021 - 2022

Názov projektu: Roma Platforms 2021 - 2022 / Rómske platformy 2021 - 2022
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Výška grantu: 156 969 EUR
Celkové náklady projektu: 174 410 EUR
Doba realizácie projektu: 1. 2. 2021 - 30. 4. 2023

Rómske platformy 2019

Názov projektu: Roma Platforms 2019 / Rómske platformy 2019
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Financovanie: Európska únia, program: Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Výška grantu: 61 945, 51 EUR
Celkové náklady projektu: 65 205, 80 EUR
Doba realizácie projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020