Preskočiť na obsah

MV SR a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity hľadajú možnosti na pokračovanie programu MOPS

Ministerstvo vnútra SR a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity rezolútne dementuje informácie šíriace sa na sociálnych sieťach o tom, že vláda SR ukončuje program Miestne občianske poriadkové služby. Chceme ubezpečiť všetky obce a mestá, ktorým sa končia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku koncom roka 2020, že na úrovni Ministerstva vnútra SR, Sekcia európskych programov a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, sa intenzívne hľadajú možnosti pre identifikáciu dostupných finančných zdrojov, ktoré umožnia spustiť ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratnom finančnom príspevku na túto službu.

O výsledkoch budeme obce v dohľadnom čase informovať. Chceme ich takisto ubezpečiť, že tejto téme venujeme maximálne úsilie a sme si vedomí prínosu miestnych občianskych poriadkových služieb v regiónoch.