Preskočiť na obsah

Národný projekt COVID MRK bude v teréne do januára 2022

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity eviduje postupný nárast počtu zaočkovaných obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, zároveň vníma aj zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity neprestáva s intenzívnou prácou a šírením osvety v týchto lokalitách. Aj z tohto dôvodu sme požiadali o predĺženie národného projektu COVID MRK, ktorý sme spustili pred rokom v októbri 2020. Vďaka tomu môže pomáhajúca profesia terénny asistent COVID pôsobiť v zapojených obciach až do 31.1.2022.

Na čo sme v projekte najviac hrdí:

  • Terénni asistenti COVID mesačne pomáhajú asi 15 000 obyvateľom MRK (osveta, registrácia na očkovanie, zaobstaranie liekov, ...),
  • zvládli sme karanténu vo viac ako 50 lokalitách a darí sa nám predchádzať vzniku nových,
  • preškolili sme pomáhajúce profesie v 363 obciach, aby vedeli zmierňovať obavy a strach z očkovania.