Preskočiť na obsah

Oznámenie o novej poštovej adrese Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Pôsobnosť Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity prechádza dňa 1. júna 2021 z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  Novou poštovou adresou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre  rómske komunity bude od 1. júla 2021:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

E-mailová komunikácia bude od 1. júna 2021 presmerovaná automaticky z aktuálnych e-mailových adries v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nové adresy pridelené v rámci Úradu vlády SR. O nových e-mailových adresách a telefónnych číslach na ÚV SR budete informovaní v priebehu mesiaca jún 2021.