Preskočiť na obsah

Pracovná návšteva splnomocnenca v Bosne a Hercegovine

Splnomocnenec Ján Hero ukončil v pondelok, 17. 4. 2023, pracovnú návštevu Bosny a Hercegoviny, ktorej sa zúčastnil na pozvanie zástupcov rómskych organizácií a partnerov v BaH. Ako sa vyjadril „Stretol som sa so širokým spektrom partnerov – od zástupcov štátnych orgánov, cez predstaviteľov kantónov, až po samosprávy. Nevynechal som však ani mimovládne organizácie, náboženské komunity, a samozrejme, pre mňa najkľúčovejšie bolo stretnutie s mladými Rómkami a Rómami, ktorých podpora bola hlavnou témou mojej návštevy.“

V Sarajeve sa Ján Hero stretol s ministrom pre ľudské práva a utečencov Sevlidom Hurtićom, ktorého ministerstvo je kľúčové pre koordináciu aktivít z akčného plánu pre Rómov v Bosne a Hercegovine. Ako poznamenal splnomocnenec „Potešilo ma, že minister mi osobne potvrdil, že na implementáciu Akčného plánu pre inklúziu Rómok a Rómov je vyčlenený aj finančný balík. Zhodli sme sa, že ak majú mať tieto prostriedky efekt, tak je potrebné, aby sa aj Rómovia viac aktivizovali a zapájali do rozhodovacích procesov. S dôverou som pána ministra požiadal, aby aktívne presadzoval implementáciu rozsudku ESĽP v prípade Sejdić – Finci do právneho systému krajiny.

Pracovná návšteva pokračovala v meste Tuzla, kde Ján Hero absolvoval stretnutie s primátorom mesta Tuzla, Zijadom Lugavićom a s predsedom vlády Tuzlanského kantónu, Irfanom Halilagićom. V rámci spoločnej diskusie prezentoval splnomocnenec pozitívne príklady zo Slovenska a ponúkol zdieľanie skúseností v rámci našej práce. Prvou konkrétnou pomocou by mohlo byť aj zabezpečenie prípravy pedagógov pre vyučovanie v rómskom jazyku, ktorých má Bosna a Hercegovina nedostatok a Ján Hero prisľúbil, že osloví pre spoluprácu Prešovskú univerzitu, kde takéto vzdelávanie už prebieha.

Splnomocnenec navštívil aj základnú školu v Kiseljaku, kde ho na diskusiu pozvali žiaci II. stupňa ZŠ. V škole spoločne študujú rómski aj nerómski študenti a v diskusii sa aktívne zaujímali o život Rómov na Slovensku.

Mimoriadne dôležitý pre splnomocnenca bol aj okrúhly stôl s mladými rómskymi aktivistami v Sarajeve, ktorí rozprávali najmä o tom, akým výzvam čelia.

Na záver návštevy splnomocnenec pozdravil aj slovenský kontingent pôsobiaci vo vojenskej operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. Veliteľovi a našim zástupcom v kontingente poďakoval za reprezentáciu Slovenska a za plnenie úloh pri zabezpečovaní stability v regióne.

Základným posolstvom návštevy je pokračujúca podpora SR reformným a transformačným procesom v komplexnom prostredí post-konfliktnej krajiny, ktoré definujú rýchlosť približovania sa BaH k členstvu v EÚ a NATO, s dôrazom na práva Rómov a menšín v krajine, podporu mladých Rómov a Rómok a vzájomné zdieľanie osvedčených a dobrých príkladov z praxe.  Návšteva prispeje aj k napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti zahraničnej politiky zoči-voči západnému Balkánu ako prioritnému regiónu, s ktorým SR udržiava intenzívny a vyvážený dialóg s celou politickou reprezentáciou BaH, bez ohľadu na jej etnickú a náboženskú príslušnosť.

Okrem štátnych inštitúcii pôsobia na území Bosny a Hercegoviny viaceré mimovládne organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Splnomocnenec Ján Hero sa počas svojej pracovnej cesty stretol so zástupcami niektorých najvýznamnejších v krajine.

Prvou príležitosťou bol okrúhly stôl s mladými rómskymi aktivistami, ktorí prezentovali svoje vlastné príbehy a skúsenosti. Medzi nimi sa našiel napr. aj mladý spisovateľ Almir Agić, študentka kriminalistiky Amra Ahmetović, líder Združenia mladých Rómov v Tuzle Ado Beganovic a ďalší. Na networkingovom podujatí, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo SR v Sarajeve, mal Ján Hero možnosť rozprávať sa aj so zástupcami inštitúcií, rómskych neziskových organizácií a medzinárodnej komunity v krajine.

Jednou z najaktívnejších mimovládnych organizácií je Združenie Kali Sara - Rómske informačné centrum v Sarajeve. Centrum organizuje rôzne workshopy pre predstaviteľov iných neziskových organizácií, ktoré im pomáhajú riešiť ich špecifické problémy a zapájať sa do realizácie štátnych akčných plánov. V spolupráci so Združením mladých Rómov z Tuzly a Združením rómske dievča Romani-Ćej z Prnjavoru implementovali v roku 2022 projekt zameraný na boj proti obchodu s ľuďmi alebo projekt zameraný na očkovanie obyvateľstva.

Splnomocnenec sa stretol s predsedom organizácie, veľmi známym rómskym aktivistom Dervom Sejdićom. Dervo Sejdić sa narodil v r. 1956. Počas vojny v Bosne a Hercegovine bol jedným zo zakladateľov rómskeho hnutia, ktoré sa zasadzovalo za obhajobu ľudských práv Rómov, najmä tých sociálne vylúčených. Ako zástupca rómskej menšiny, spoločne s Jacobom Fincim, zástupcom židovskej menšiny v BaH, žalovali Bosnu a Hercegovinu z dôvodu diskriminácie na základe ich rómskeho a židovského pôvodu, v dôsledku čoho nemohli kandidovať na člena Predsedníctva krajiny, ani do Snemovne národov. Vďaka tomu, rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva, boli Ústava BaH a volebný zákon BaH vyhlásené za diskriminačné. Rozsudok však nebol do dnešného dňa implementovaný.

Splnomocnenec sa stretol aj s mentorkou, ekonómkou, no najmä odhodlanou rómskou aktivistkou Indirou Bajramovićovou, ktorá venovala celý svoj život zlepšovaniu postavenia rómskych žien v Bosne a Hercegovine. Ako riaditeľka Združenia rómskych žien „Lepšia budúcnosť“, ktoré vzniklo pred 20 rokmi v Tuzle, sa stala vôbec prvou Rómkou, ktorá založila mimovládnu organizáciu v BaH. Za svoju prácu získala množstvo ocenení a uznaní, vrátane uznania EÚ za integráciu rómskych žien. Bola prvou a zatiaľ jedinou ženou – Rómkou, ktorá predsedala poradnému orgánu Rady ministrov BaH – Výboru pre Rómov, združujúceho zástupcov jednotlivých rezortov z rôznych úrovní vlády a zástupcov rómskej menšiny. Indira a jej tím nám predstavili zaujímavé projekty, ktorými pomáhajú najmä rómskym ženám, aby sa vedeli postaviť na nohy a postarať sa o seba a o svoju rodinu.

Splnomocnenec veľmi ocenil snahu všetkých zástupcov mimovládnych organizácií, keďže majú v krajine veľmi ťažké postavenie. V BaH je 17 národnostných menšín – vrátane slovenskej a rómskej – ktoré sú v Ústave BaH označené ústavnou kategóriou „Ostatní“. Rómovia sú najpočetnejšou, no zároveň najzraniteľnejšou a najznevýhodnenejšou menšinou v krajine. Najväčšie rómske komunity sú v Brčku, Bijeljine, Sarajeve, Banja Luke, Mostare, Tuzle, Kakanji, Prijedore, Zenici a Teslići. Celkový počet Rómov v BaH odhaduje na 50 000 – 80 000 obyvateľov.