Preskočiť na obsah

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a poslanec EP Peter Pollák navštívili hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák navštívili hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vytvoril nepretržité monitorovacie tímy, ktoré pôsobia na hraniciach a budú zachytávať krízové situácie a predchádzať udalostiam, ktoré by mohli viesť k nerovnakému zaobchádzaniu s ukrajinskými odídencami, napríklad z dôvodu ich príslušnosti k národnostnej menšine. Zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity monitorujú situáciu na troch hraničných priechodoch v Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach.

„Pred Putinom, ktorý zaútočil na Ukrajinu utekajú Ukrajinci, príslušníci tretích krajín, ale aj rómske ženy s deťmi. S veľkou pravdepodobnosťou bude počet utečencov v najbližšom období narastať. Z toho dôvodu sú do zvládnutia krízy zapojené aj rómske organizácie a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, keďže Ukrajinu opúšťajú aj rómske ženy a deti. V súvislosti s informáciami o nerovnakom prístupe pri poskytovaní humanitárnej pomoci bude práve koalícia rómskych partnerov kľúčová, aby zabezpečila rovnaký prístup pre každého,“ povedal Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je od začiatku krízy na Ukrajine súčasťou Ústredného krízového štábu a krízových štábov na úrovni krajov a okresov. Členovia monitorovacích tímov, pôsobiacich na hraničných priechodoch informujú  o priebehu intervencií vykonávaných ÚSVRK a zároveň posúvajú informácie z krízových štábov relevantným inštitúciám a mimovládnym organizáciám, ktoré sa taktiež zúčastňujú na pomoci odídencom. 

Náš úrad poskytuje praktickú pomoc, ktorá je zameraná predovšetkým pre odídencov, ktorí sa ľahšie dorozumejú v rómskom jazyku. Sme im nápomocní pri prekladoch dokumentácie, pri zabezpečení ubytovania a prepravy. Zároveň spolupracujeme s úradmi a organizáciami, ktoré sa spojili pri zabezpečovaní základných potrieb pre utečencov. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby títo ľudia, ktorí pochádzajú zo zraniteľných skupín dostali včasné a pravdivé informácie o možnostiach útočiska na Slovensku. Naši koordinátori ich zároveň poučujú aj o tom, aby boli obozretní a nestali sa prípadnými obeťami obchodovania s ľuďmi,” uviedol Ján Hero, splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vytvoril koordinačný výbor, ktorého členmi sú štátne, mimovládne organizácie a cirkvi. ÚSVRK koordinuje v rámci tohto výboru pomoc v zmysle poskytovania konzultácií a asistencie v práci so špecifickými skupinami (odídenci žijúcich v getách, segregovaných lokalitách, bez doterajších zdravotných intervencií a pod.), poskytuje humanitárnu pomoc a monitoruje zariadenia, v ktorých budú odídenci umiestnení.