Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa sa stretla s viceprezidentom Policajného zboru, hovorili najmä o prevencii

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková rokovala s viceprezidentom Policajného zboru SR, generálom Róbertom Bozalkom. Na stretnutí sa venovali viacerým témam, najmä v oblasti prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti. Hovorili aj o dôležitej práci policajných špecialistov pre prácu v marginalizovaných  rómskych komunitách. Viceprezident Róbert Bozalka vysoko ohodnotil podporu programu miestnych občianskych poriadkových služieb najmä z pohľadu  spolupráce a pozitívnych skúseností policajných špecialistov.  Aj preto ocenil, že Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity má v pláne koordinovať a podporovať túto službu aj v ďalšom programovom období. Dlhodobá kooperácia  úradu s Policajným zborom je najmä v oblasti informačných stretnutí, ale prostredníctvom  vzdelávania policajných špecialistov.  V záujme posilnenia   podpory primárnej prevencie splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková s viceprezidentom PZ prerokovala návrhy ako  prehĺbiť tento rozmer spolupráce zavedením  cyklického tematického vzdelávania príslušníkov Policajného zboru, zároveň sa otvorila aj téma téma poddimenzovaných kapacít policajných špecialistov a činností, ktoré okrem rutinného výkonu robia. V neposlednom rade sme hovorili o aktivitách, ktoré by mohli byť súčasťou pripravovanej Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2026.