Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity rokovala v Bosne a Hercegovine s ministrom pre ľudské práva a utečencov aj o protirómskom rasizme

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková absolvuje pracovnú návštevu v Bosne a Hercegovine. Je to prvá oficiálna návšteva za posledné roky, ktorá je zameraná práve na výmenu skúseností a spoluprácu v oblasti podpory inklúzie Rómov. V rámci pracovnej cesty dnes rokovala aj s ministrom pre ľudské práva a utečencov Bosny a Hercegoviny Milošom Lučićom. Počas návštevy splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková odovzdala skúsenosti Slovenskej republiky partnerom v Bosne a Hercegovine, predovšetkým v oblasti zrovnoprávnenia postavenia menšín v spoločnosti a procesu zvyšovania životnej úrovne obyvateľov rómskych komunít na Slovensku.

 „S ministrom pre ľudské práva a utečencov Bosny a Hercegoviny pánom Lučićom sme sa rozprávali o stave a uplatňovaní ľudských práv v našich krajinách. Nenávistné prejavy súvisiace s etnickou a národnostnou príslušnosťou sú dlhodobo prítomné v spoločenskom priestore aj na Slovensku. Zhodli sme sa, že predsudky a hanlivé prejavy sú brzdou pre implementovanie inkluzívnych politík a rozvoj Rómov, ale aj väčšinového obyvateľstva.  Som rada, že podľa slov pána ministra sa téma protirómskych prejavov dostala aj do vypracovaného akčného plánu a verím, že tento akčný plán bude čo najskôr schválený aj s potrebnou finančnou alokáciou. Pána ministra som oboznámila s vládnou Stratégiou  rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Zaujali ho aj naše skúsenosti s posilňovaním    participácie Rómov pri rozhodovacích procesoch na celoslovenskej, regionálnej a lokálnej úrovni,“ povedala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.  Minister Lučić vyzdvihol najmä prácu samospráv a mimovládnych organizácii pri inklúzii Rómov v Bosne a Hercegovine. 

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková začala návštevu Bosny a Hercegoviny v obci Kakanj, ktorá je vďaka svojim úspešným projektom v oblasti podpory inklúzie Rómov, sociálneho bývania či inkluzívneho vzdelávania skutočne inšpiratívnym príbehom a dobrým príkladom v praxi. Vedenie obce Kakanj pozvalo na Slovensko za účelom zdieľania skúseností starostov v našich obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Navštívila organizáciu Kali Sara - RIC, na pôde ktorej sa stretla s jej členmi a s predsedom Dervom Sejdićom. Dervo Sejdić bol jedným zo zakladateľov rómskeho hnutia, ktoré sa zasadzovalo za obhajobu ľudských práv Rómov, najmä tých sociálne vylúčených. Najznámejší sa stal svojou žalobou, keď ako zástupca rómskej menšiny, spoločne s Jacobom Fincim, zástupcom židovskej menšiny v BaH, žalovali Bosnu a Hercegovinu z dôvodu diskriminácie na základe ich rómskeho a židovského pôvodu, v dôsledku čoho nemohli kandidovať na člena Predsedníctva BaH, ani do Snemovne národov. Jej pracovná návšteva pokračovala stretnutiami s Rómami v Mostare a Medžugorí. Splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity zároveň prijalo aj zastúpenie OBSE a EÚ Delegácia v Sarajeve.