Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizuje Kongres mladých Rómok a Rómov 2022

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre rómske komunity v spolupráci s Platformou mladých Rómov a Univerzitnou knižnicou v Bratislave organizujú v dňoch 8. – 10. apríla 2022, Kongres mladých Rómok a Rómov 2022 s celoslovenským zastúpením rómskych študentov a mladých ľudí, ktorí sú aktívni v spoločnosti. Kongres mladých Rómok a Rómov sa uskutoční ako pokračovanie prvého Kongresu mladých Rómov, ktorý sa uskutočnil v roku 2018.

Vytvárame tak príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú aktívne občiansky angažovaní vo veci politík zameraných na rómske komunity. Cieľom kongresu je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť vlastné riešenia na dané politiky.

Prioritné oblasti Kongresu mladých Rómok a Rómov budú pozostávať z  oblastí, zameraných na politiky zdravotníctva, rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností, participácie a spoločne spravovanej spoločnosti, inklúzie a antidiskriminačných politík a inovácii inkluzívneho vzdelávacieho procesu. Každá prioritná oblasť bude mať svoju vlastnú komisiu a prípravný výbor bude pozostávať s pätnásťčlenného tímu.

Výsledkom diskusií  jednotlivých prioritných oblastí kongresu bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia formou Deklarácie mladých Rómov a Rómok 2022.  Deklarácia bude sprístupnená verejnosti, štátnym inštitúciám, vláde, prioritným ministerstvám, s cieľom vytvoriť priestoru na  dialóg.     

Kongres sa uskutoční v dňoch: 8. – 10. apríla 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Záujemcovia  vo veku od 18 do 30 rokov sa môžu prihlásiť prostredníctvom otvorenej výzvy na prihlasovanie do 31.3.2022. Link na prihlasovanie je shorturl.at/oqDU0

Kongres mladých Rómok a Rómov sa organizuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre rómske komunity v spolupráci s Platformou mladých Rómov, Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ADEL -  Slovenskom.

Aktivita je financovaná z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020) v rámci projektu „Rómske platformy 2021 – 2022“.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na michal.slachta@vlada.gov.sk.