Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa podieľal na príprave informačného letáka pre ukrajinských Rómov - Nestaňte sa obeťami obchodovania s ľuďmi

Utečenci prichádzajúci z krajín postihnutých vojnovými konfliktami sú obzvlášť zraniteľní. Chceme zabrániť tomu, aby sa po tom, ako sa im podarí ujsť z vojnou postihnutého územia, stali obeťami krutého obchodovania s ľuďmi.  Leták bol vypracovaný rezortom vnútra v spolupráci s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a Úradom hraničnej a cudzineckej polície. Bol zároveň konzultovaný s Expertnou skupinou národného koordinátora (NGO a štátny sektor), s organizáciou KtoPomôžeUkrajine (a prostredníctvom nich aj so zástupcami ukrajinskej komunity), ktorá koordinuje cca 30 organizácií so skúsenosťami v obdobných krízových situáciách, ako aj so Slovenskou katolíckou charitou.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity inicioval, aby leták pripravovaný potreby utečencov, s cieľom upozorniť ich na problematiku obchodovania s ľuďmi, bol doplnený aj o informácie v rómskom jazyku. Na preklade sa podieľali zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.