Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenkyne organizoval webinár pre obce: COVID-19 a marginalizované rómske komunity

Napriek zvyšujúcemu sa počtu zaočkovaných je stále dosť komunít, kde je, podľa dostupných informácií Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, úroveň zaočkovanosti relatívne nízka. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity preto zorganizoval prvé online stretnutie určené pre starostov a primátorov vybraných obcí. Tým školitelia poskytli odborné informácie o COVID-19, praktické odporúčania v oblasti komunikácie a spoločne si prešli základné postupy počas krízovej situácie.

Webinár pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít je súčasťou aktivít v rámci Národného projektu "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" (NP COVID MRK).