Preskočiť na obsah

Úrad vlády SR si uctil pamiatku obetí rómskeho holokaustu

Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity si v Banskej Bystrici pripomenul  pietnym podujatím pod názvom „NEZABUDNITE SI PRIPOMÍNAŤ! MA BISTEREN PESKE TE LEPEREL!“ Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Jeho súčasťou bol pietny akt kladenia vencov a čítanie z Knihy mŕtvych. Úrad sa tak pripojil k početným spomienkovým podujatiam organizovaným v rámci Európy, ktorými sa v týchto dňoch prejavuje úcta pamiatke obetí rómskeho holokaustu. V noci z druhého na tretieho augusta 1944 bolo usmrtených 2900 Sintov a Rómov, ktorí boli deportovaní do nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora v Auschwitz-Birkenau z celej Európy. Celkový počet Rómov a Rómok, ktoré sa stali obeťami druhej svetovej vojny, sa odhaduje na 250 000 až  500 000 osôb.

 „Na tieto tragické udalosti, ktoré boli páchané na Rómoch a Rómkach nesmieme zabudnúť. Aj dnes je potrebné mladým generáciám pripomínať, že rasizmus, rôzne formy diskriminácie a nenávistné prejavy nemajú miesto v našej spoločnosti. Žiaľ, na Slovensku naďalej pretrváva diskriminácia, prehlbujú sa stereotypy  a predsudky voči rómskemu obyvateľstvu , čo potvrdzujú prieskumy verejnej mienky a individuálne skúsenosti. Je našou povinnosťou vymedziť voči  šíreniu tohto zla. Aj  preto sa odstraňovanie  protirómskeho rasizmu, podpora antidiskriminácie a zvýšenie ochrany najslabších skupín a jednotlivcov stali súčasťou vládnej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Verím, že cieľavedomým realizovaním stratégie zo strany príslušných rezortov, samospráv a iných organizácií sa naša krajina stane otvorenejšou a nebude tolerovať prejavy diskriminácie a prejavy násilia voči Rómom,“ uviedla Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky Andrea Bučková sa pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu zúčastnila aj pietneho aktu kladenia vencov v Hanušovciach nad Topľou, Dubnici nad Váhom a v Nemeckej. Sú to miesta, ktoré sú dnes nemými svedkami prenasledovania a vyvražďovania rómskych mužov, žien a detí počas druhej svetovej vojny.  Tému rómskeho holokaustu je potrebné si pripomínať, aby krivdy a príkoria páchané na Rómoch neboli zabudnuté.

„NEZABUDNITE SI PRIPOMÍNAT! MA BISTEREN PESKE TE LEPEREL!“