Preskočiť na obsah

ÚSVRK sprostredkúva humanitárnu pomoc pre obyvateľov komunít v karanténe

Počet obyvateľov s nariadenou karanténou v marginalizovaných rómskych komunitách v rámci prebiehajúceho celoplošného testovania stúpa. Izolácia pre túto zraniteľnú časť populácie znamená  každodenný zápas s existenčnými problémami.  Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity prostredníctvom regionálnych koordinátorov Národného projektu Terénna sociálna práca II, ktorého je prijímateľom, promptne zareagoval na kritickú situáciu v Košickom a Trnavskom kraji. Okrem poskytnutia intervencie a metodického usmernenia sa podarilo sprostredkovať humanitárnu  pomoc pre 97 rodín v Dunajskej Strede predovšetkým prostredníctvom Arcidiecéznej charity v Trnave a sprostredkovaním finančnej podpory cez nadáciu Otvorenej spoločnosti  k  prístupu k pitnej vode v meste Medzev.  

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je vďačný obom organizáciám za pomoc. Situácia vo vybraných lokalitách je vážna, preto samotných obyvateľov a obyvateľky rómskych komunít vyzývame na dodržiavanie opatrení a obozretnosť.