Preskočiť na obsah

Verejné diskusie o „Stratégii pre rovnosť, inklúziu a účasť Rómov do roku 2030“

Jednou z hlavných aktivít v rámci projektu „Rómske platformy 2021 – 2022 je aj diskusia o Stratégii pre rovnosť, inklúziu a účasť Rómov do roku 2030, ktorú schválila vláda tohto roku. Cieľom diskusií je predstaviť a vysvetliť stratégiu všetkým zainteresovaným partnerom a poskytnúť priestor na otázky týkajúce sa jednotlivých častí tejto stratégie. Prvé kolo týchto verejných diskusií absolvovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková od 17. do 27. septembra 2021.

Tak trochu symbolicky bola prvá verejná konzultácia o stratégii a o plánoch Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizovaná na Luníku IX, len 3 dni po návšteve pápeža Františka na tomto sídlisku. S rómskou starostkou a rómskymi starostami splnomocnenkyňa diskutovala nielen o stratégii, ale aj o pripravovaných akčných plánoch a o zámeroch ÚSVRK v novom programovom období. Zástupcovia samospráv zdôraznili, aby sa pokračovalo v komplexnom prístupe s využitím zdrojov na podporu mäkkých a tvrdých investícii. Zhodli sa na tom, že finančne zdroje EÚ majú byť využité efektívne a na tie najdôležitejšie potreby, ktoré obyvateľom obcí chýbajú. Je to predovšetkým bývanie, prístup k pitnej vode, kanalizácia, čistička odpadových vôd, prístupové cesty.

Ďalšia diskusia sa realizovala 21. 9. 2021 v Prešove. V Prešove splnomocnenkyňa  informovala primátorov, starostov a aktivistov o Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. Stratégia je strešným a východiskovým dokumentom pre príslušné rezorty a zároveň dôležitým vodíkom pre obce pri príprave rozvojových dokumentov na lokálnej úrovni. Súčasná stratégia nie je abstraktným dokumentom, obsahuje konkrétne ciele, ktoré budú rozpracované v akčných plánoch pre oblasť vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti, protirómskeho rasizmu a participácie na úroveň aktivít s finančnými alokáciami. Téma nediskriminácie a protirómskeho rasizmu, ktorý je tu prítomný aj podľa prieskumov rezonovali aj počas  tejto verejnej konzultácii.

23. septembra 2021 pokračovala séria verejných diskusií so zástupcami miest a obcí, mimovládnymi organizáciami a aktivistami, ktorí rôznou formou a rozsahom pôsobia v prostredí rómskych komunít v Banskobystrickom kraji, konkrétne v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote.  V Nitre sa 27. 9. 2021 stretnutia zúčastnili zástupcovia z Nitrianskeho kraja a zo západného Slovenska.

V týchto diskusiách budeme ÚSVRK ešte pokračovať a ďalšie nás čakajú v Spišskej Novej Vsi, Košiciach a záverečná diskusia v Bratislave.

Tieto verejné diskusie sú súčasťou projektu Rómske platformy 2021 - 2022. Táto aktivita je podporená v rámci programu Európskej únie „Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Fotogaléria

Foto - Verejné diskusie o „Stratégii pre rovnosť, inklúziu a účasť Rómov do roku 2030“