Preskočiť na obsah

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE: AKČNÉ PLÁNY NA OBDOBIE ROKOV 2022 – 2024 K STRATÉGII ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV DO ROKU 2030

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zverejňuje na verejné pripomienkovanie akčné plány na obdobie rokov 2022 – 2024, ktoré nadväzujú na Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

Možnosť verejného pripomienkovania návrhov akčných plánov je súčasťou participatívneho procesu tvorby Stratégie 2030, ako aj na ňu nadväzujúcich akčných plánov.

Možnosť pripomienkovať akčné plány je do 14. 12. 2021

Pripomienky vkladajte prosím do pripomienkového formulára, ktorý nájdete v prílohách.   

Vaše pripomienky k akčným plánom prosím zasielajte na mailovú adresu marek.chomanic@vlada.gov.sk

Akčný plán pre prioritnú oblasť boj s protirómsky rasizmom a podpora participácie pre roky 2022-2024 (PDF - 503,57 kB)

Akčný plán pre prioritnú oblasť bývanie pre roky 2022 - 2024 (PDF - 573,78 kB)

Akčný plán pre prioritnú oblasť vzdelávanie pre roky 2022 - 2024 (PDF - 588,53 kB)

Akčný plán pre prioritnú oblasť zamestnanosť pre roky 2022 - 2024 (PDF - 543,12 kB)

Akčný plán pre prioritnú oblasť zdravie pre roky 2022 - 2024 (PDF - 484,73 kB)

Príloha k Akčným plánom: Metodický pokyn k indikátorom (PDF - 1,42 MB)

Pripomienkový formulár k akčným plánom (DOCX - 14,87 kB)