Preskočiť na obsah

Využite možnosť pripomienkovať Stratégiu pre rovnosť inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030

Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity pripravuje novú Stratégiu pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.  V rámci tohto prípravného procesu prosíme širokú odbornú verejnosť o pripomienkovanie navrhnutého dokumentu v prílohe. Do termínu 10.12. 2020. Všetky pripomienky prosíme zaslať na adresu juraj.kuruc@minv.sk .

Dokument prezentovaný verejnosti bude následne posunutý do ďalšieho legislatívneho a schvaľovacieho konania. Stratégia momentálne neobsahuje aktivity a opatrenia s príslušnými finančými alokáciami, termínmi a zodpovednosťou za príslušné aktivity. Tieto budú súčasťou akčných plánov, ktoré náš Úrad vypracuje do konca roka 2021.    

Pracovnú verziu stratégie na pripomienkovanie nájdete TU (PDF - 794,66 kB) (PDF, 795 kB).