Preskočiť na obsah

Výzva ÚSVRK na predkladanie žiadostí o výber expertiek/ov pre tvorbu Akčných plánov 2025-2027

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o výber expertiek/ov do tematických pracovných skupín pre tvorbu Akčných plánov 2025 – 2027 k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí  o výber expertiek/ov do tematických pracovných skupín  je vybrať vhodných uchádzačov/ky, ktorí/é budú v roku 2024 spolupracovať pri tvorbe Akčných plánov 2025 – 2027 k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 a to v jednotlivých prioritných oblastiach Stratégie 2030  - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o výber expertiek/ov (PDF - 83.40 kB)

Prílohy

Príloha č. 1_žiadosť o zaradenie uchádzača/ky na pozíciu experta/ky (DOCX - 389.86 kB)