Preskočiť na obsah

Atlas rómskych komunít 2004

Cieľom  projektu Atlas rómskych komunít 2004 bolo získať čo najviac dostupných informácií pre potreby štátnej správy, efektívnu realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu postavenia Rómov v našej spoločnosti.  Zadávateľom projektu bol  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Ciele mapovania

Chatrč v obci Nižný Tvarožec
Chatrč v obci Nižný Tvarožec

Podľa Atlasu rómskych komunít 2004 je na Slovensku 149 segregovaných osídlení.

Dáta a informácie, ktoré boli zozbierané a analyzované boli poskytnuté donorom aj širokej verejnosti vo forme výslednej publikácie „Atlas rómskych komunít na Slovensku  2004“.

Projekt podporili: Úrad vlády SR, Svetová banka, Medzinárodná kanadská rozvojová agentúra – CIDA
Obdobie realizácie: september 2003 – jún 2004