Preskočiť na obsah

Spustili sme mapový portál pre zobrazovanie a koordináciu napĺňania potrieb obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít

V záujme efektívnejšej pomoci Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil mapový portál pre zobrazovanie a koordináciu napĺňania potrieb obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a pracovníkov v týchto obciach.

Ide predovšetkým o materiálne zabezpečenie nevyhnutné pri prevencii a ochrane ľudí  pred ochorením Covid 19 (ochranné prostriedky - rúška, dezinfekcia, rukavice) ako aj zabezpečenie základných potrieb -  potravinová pomoc, pitná voda a iné.  

Mapa slúži najmä pre registrovanie organizácií a jednotlivcov, ktoré majú možnosť pomôcť so zabezpečením predmetného materiálu. Prostredníctvom tejto platformy bude ÚSVRK následnú pomoc koordinovať. Výsledok a odovzdaná pomoc či už prihlásených organizácií, ÚSVRK, prípadne iných poskytovateľov pomoci (napr. samosprávnych krajov) bude v mape rovnako zobrazovaná.

Mapa je v súčasnosti dostupná s prístupovým kódom.

Na tomto linku nájdete mapový portálhttps://uradvladysr.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6ebc3948cd4b4fe38b4015e735f793b9