Preskočiť na obsah

Dotačná schéma 2014

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí:

 Termín uzávierky výzvy je 14. apríl 2014.

 Celé znenie Výzvy na predkladanie žiadosti na podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a požadované dokumenty nájdete v dokumentoch nižšie. 

Zoznam podporených žiadostí

Rozhodnutie ministra vnútra SR č. USVRK-OKA-2014/001126 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 29. 10. 2014 nájdete v dokumentoch nižšie.


Dokumenty na stiahnutie