Preskočiť na obsah

Dotačná schéma 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadeným organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.

Detailné informácie a informácie o rozhodnutiach o pridelení dotácie nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie