Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017

Rozhodnutie o poskytnutí dotácie

Ministerstvo vnútra dňa 6.12.2017 vydalo rozhodnutie o poskytnutí dotácie z dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Tu nájdete celý text rozhodnutia (PDF - 318.85 kB).

Pozor! tu nájdete zoznam právnych predpisov, v ktorých nastala zmena.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.

Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnadeľnosti a podobne. 

Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 14. august 2017. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. (PDF, 307 kB)

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: www.slov-lex.sk “.

Dokumenty na stiahnutie