Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 13. júla 2018 vyhlásil prvú tohtoročnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 240 000 €, termín uzávierky je 27. august 2018. Minimálna výška dotácie je 1000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. Najneskôr do 20. 7. 2018 budú zároveň zverejnené aj termíny a miesta konania informačných seminárov k výzve, kde sa žiadatelia budú môcť dozvedieť informácie priamo od zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

V roku 2018 plánuje MV SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásiť ešte jednu výzvu, v rámci ktorej sa žiadatelia budú môcť uchádzať o podporu aktivít a projektov na rok 2019.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve (PDF - 318.79 kB)

"Zdroj znení zákonov na stiahnutie: www.slov-lex.sk".

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam podporených a nepodporených projektov

Rozhodnutie ministerky vnútra SR č. USVRK-KUS-2018/001036-003 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 29.11. 2018 nájdete v dokumentoch nižšie.

Rozhodnutie ministra vnútra SR č. USVRK-KUS-2018/001499-010 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 19. 9. 2018 nájdete v dokumentoch nižšie.

Dokumenty na stiahnutie