Preskočiť na obsah

Mgr. Jana Drgoncová, LL.M, MPP

Odbor koncepcií a analýz
koordinátorka pre oblasť boja s protirómskym rasizmom a podporu participácie
+421 2 209 25 192
jana.drgoncova@vlada.gov.sk