Preskočiť na obsah

Mgr. Zuzana Ivičičová

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 958
zuzana.ivicicova@vlada.gov.sk