Preskočiť na obsah

Ing. Stanislav Kollár

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 952
stanislav.kollar@vlada.gov.sk