Preskočiť na obsah

Ing. Martin Korbeľ

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 980
martin.korbel@vlada.gov.sk