Preskočiť na obsah

PhDr. Andrea Ostrihoňová, CSc.

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 962
andrea.ostrihonova@vlada.gov.sk