Preskočiť na obsah

RNDr. Zuzana Repiská

Oddelenie výberu projektov
manažér posudzovania žiadostí o NFP
+421 2 20925 964
zuzana.repiska@vlada.gov.sk