Preskočiť na obsah

Kontakty konzultanti

Konzultant pre elimináciu závislostí - PhDr. Peter Schmiedl

Od januára 2022 na našom projekte pôsobí Peter Schmiedl ako konzultant pre elimináciu závislostí v lokalitách, kde bol identifikovaný nárast tohto problému. Súčasne sa konzultant pán Schmiedl zúčastňuje na pravidelných stretnutiach so závislými na toluéne a s potencionálnou rizikovou skupinou mládeže a pokračuje v lokalitách Veľká Ida a Svinia. Postupne sa budú pridávať ďalšie problematické lokality. V prípade záujmu o konzultácie v oblasti eliminácie závislostí (toluén, alkohol, tvrdé drogy) môžu zamestnanci KC/NDC/NSSDR kontaktovať konzultanta počas celého roka 2022.

Kontaktovať ho môžete priamo na telefónnom čísle 0907 973 810 a e-maily pietro454@gmail.com.

Prezentácia: Závislosť - smäd po živote (PDF - 1.07 MB)

Konzultantka pre elimináciu násilia páchaného na ženách v prostredí MRK -  PhDr. Denisa Demjanovičová

Od apríla 2022 na našom projekte pôsobí Denisa Demjanovičová ako konzultantka pre elimináciu násilia páchaného na ženách v prostredí MRK.

Konzultantkou bude vypracovaná metodika vrátane pracovných listov „Ako nezažiť násilie v partnerskom vzťahu“ pre rómske dievčatá vstupujúce do prvých vzťahov vo veku 14 – 18 rokov zameranú na podporu rodovej rovnosti v partnerstve a identifikáciu varovných signálov partnerského vzťahu. Zároveň zorientuje  zamestnancov KC/NDC/NSSDR v oblasti násilia páchaného na ženách – možnosti pomoci kam sa môžu zamestnanci KC obrátiť v rámci svojho regiónu (poradne pre ženy, bezplatná právna pomoc, bezpečné ženské domy – krízové ubytovanie a podobne). Vie byť nápomocná a poradiť zamestnancom KC/NDC a NDSSDR pri riešení konkrétnych problémov spojených s domácim násilím. Konzultantku môžete kontaktovať aj s požiadavkou participácie na preventívnych aktivitách KC/NDC/NSSDR zameraných na podporu rodovej rovnosti rómskych žien a na predchádzanie násilia páchaného na ženách zo strany ich partnerov.

Kontaktovať ju môžete priamo na telefónnom čísle 0903 721 230 a e-maily denisadem@gmail.com

Metodická príručka: Ako predchádzať násiliu v partnerskom vzťahu a ako účinne pomáhať ženám zažívajúcim násilie v rómskej komunite (PDF - 1.78 MB)

Konzultantka v oblasti vzdelávania vo vzťahu k problematike ochrany zvierat v prostredí MRK -  Mgr. Nikola Jackuliaková

Od apríla 2022 na našom projekte pôsobí Nikola Jackuliaková ako konzultantka v oblasti vzdelávania vo vzťahu k problematike ochrany zvierat v prostredí MRK. 

Konzultantkou bude vypracovaná metodika vrátane pracovných listov „Ako predchádzať organizovaním preventívnych aktivít v komunitných centrách týraniu zvierat v prostredí MRK“ a zároveň bude poskytovať konzultácie pre zamestnancov KC/NDC/NSSDR zamerané na zaškolenie a prácu s vypracovanou metodikou. Taktiež zorientuje zamestnancov KC/NDC/NSSDR v oblasti problematiky ochrany zvierat v prostredí MRK – možnosti pomoci jednotlivých inštitúcií, kam sa môžu zamestnanci KC obrátiť v rámci svojho regiónu. Vie byť nápomocná v oblasti poradenstva zamestnancom KC/NDC a NDSSDR  zameraného na zvýšenie dostupnosti pomoci v oblasti ochrany zvierat v prostredí MRK. Konzultantku môžete kontaktovať aj s požiadavkou participácie na preventívnych aktivitách KC/NDC/NSSDR zameraných na podporu ochrany zvierat v prostredí MRK.

Kontaktovať ju môžete priamo na telefónnom čísle 0917 272 130 a e-maily nikola.jackuliakova@zvieraciombudsman.sk

Prezentácia: Systém ochrany zvierat na Slovensku a problematika súvisiaca s výskytom zvierat v prostredí MRK v konkrétnych lokalitách zapojených do NP KS MRK (PDF - 5.61 MB)