Preskočiť na obsah

Kontakty

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Mgr. Lýdia Kurinová

hlavná projektová manažérka
+421 2 209 25 347
lydia.kurinova@vlada.gov.sk

Mgr. Eva Jančár

metodička
+421 2 209 25 656
eva.jancar@vlada.gov.sk

PaedDr., PhDr. Denisa Selická, PhD.

metodička
+421 2 209 25 455
denisa.selicka@vlada.gov.sk

Mgr. Nicole Fuchsová

kontrolórka
+421 51 310 0421
nicole.fuchsova@vlada.gov.sk

Mgr. Adriana Školeková

manažérka pre monitorovanie, hodnotenie, informácie a komunikáciu
+421 2 209 25 373
adriana.skolekova@vlada.gov.sk

Ing. Slavomíra Poliaková

projektová manažérka
+421 2 209 25 371
slavomira.poliakova@vlada.gov.sk

Mgr. Monika Gróffová

projektová manažérka
+421 2 209 25 657
monika.groffova@vlada.gov.sk

Ing. Miloš Hajdin

projektový manažér
+421 2 209 25 659
milos.hajdin@vlada.gov.sk

Mgr. Lukáš Michal

Momentálne na otcovskej dovolenke.

projektový manažér
+421 2 209 25 374
lukas.michal@vlada.gov.sk

Mgr. Adriana Bordáková

projektová manažérka
+421 2 209 25 658
adriana.bordakova@vlada.gov.sk

Mgr. Erika Pisková

Momentálne na materskej dovolenke.

regionálna koordinátorka / Prešov
+421 918 653 544
erika.piskova@vlada.gov.sk

PhDr. Irina Frajštáková

regionálna koordinátorka/ Spišská Nová Ves
+421 918 651 559
irina.frajstakova@vlada.gov.sk

Mgr. Katarína Jurčišinová

regionálna koordinátorka / Svidník
+421 918 654 093
katarina.jurcisinova@vlada.gov.sk

Mgr. Jozef Mihalčin

regionálny koordinátor/ Košice
+421 918 652 363
jozef.mihalcin@vlada.gov.sk

Mgr. Lýdia Mirgová, PhD.

regionálna koordinátorka / Kežmarok
+421 918 657 594
lydia.mirgova@vlada.gov.sk

PhDr. Mária Solčanská

regionálna koordinátorka / Nitra
+421 918 653 883
maria.solcanska@vlada.gov.sk

Mgr. Miroslava Chromá

regionálna koordinátorka / Michalovce
+421 918 653 289
miroslava.chroma@vlada.gov.sk

Mgr. Zita Gazsová

regionálna koordinátorka / Rimavská Sobota
+421 915 731 227
zita.gazsova@vlada.gov.sk

PhDr. Darina Barančíková

regionálna koordinátorka / Humenné
+421 918 652 260
darina.barancikova@vlada.gov.sk

PhDr. Kamil Fečko

regionálny koordinátor/ Prešov
+421 948 258 508
kamil.fecko@vlada.gov.sk

Mgr. František Jóska

regionálny koordinátor/ Košice
+421 902 406 104
frantisek.joska@vlada.gov.sk

Mgr. Lucie Moskalová

regionálna koordinátorka/ Spišská Nová Ves
lucie.moskalova@vlada.gov.sk

Mgr. Rudolf Horváth

regionálny koordinátor/Košice
rudolf.horvath@vlada.gov.sk

Mgr. František Höger

regionálny koordinátor/ Prešov
frantisek.hoger@vlada.gov.sk

Korešpondečná adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (skratka NP)
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava