Preskočiť na obsah

Príklady dobrej praxe

Klenovec  - "Napíš list poteš človeka" - Mládež z komunitného centra v Klenovci sa zapojila do malého projektu, ktorý v tejto dobe pandémie Covid-19, dáva pocit blízkosti človeka pre obyvateľov Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Klenovec.

Pečovská Nová Ves - Separácia odpadu (PDF - 1.03 MB) - Pracovníci KC začali separovať s 12 domácnosťami a odovzdali 247 PET fliaš, v súčasnosti sa zúčastňuje separácie 22 domácnosti a naposledy bolo odovzdaných 1721 plastov.

Sačurov - Hliadka KC (PDF - 358.29 kB) - Nevhodné správanie mladistvých vyvolávalo napäté situácie medzi obyvateľmi obce Sačurov, ktoré sa podarilo čiastočne eliminovať a zmierniť vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi založením komunitnej Hliadky KC zloženej z mladých chlapcov vo veku od 8 do 16 rokov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie poriadku a predchádzajú nevhodnému správaniu mládeže. (hádzanie kameňov, vulgarizmya pod.)

Smižany- Smižiansky hlásnik

Spišský Štiavnik - Predstavenie novo-zapojeného komunitného centra v Obecnom spravodajcovi   (PDF - 159.61 kB)

Luník IX - v rámci nášho národného projektu KS MRK II. pôsobí PhDr. Peter Schmiedl ako konzultant pre elimináciu závislostí v lokalitách, (PDF - 178.29 kB) kde bola identifikovaná táto potreba riešenia problému závislostí. Ako konzultant sa venuje preventívnym aktivitám s rizikovou skupinou v lokalite Luníku IX, ďalej bude pokračovať v lokalitách Veľká Ida a Svinia. Individuálne sa venuje aj pri riešení liečby 1 mladistvého dievčaťa.

K dispozícií je všetkým našim lokalitám, a ozvať sa mu môžu aj priamo na e-maily: pietro454gmail.com, alebo na telefónnom čísle – 0907 973 810

Mládež a spoločnosť (PDF - 7.21 MB)Hlavná projektová manažérka Mgr. Lýdia Kurinová spolu s metodičkou PaedDr. PhDr. Denisou Selickou, PhD. napísali článok v časopise pre štátnu politiku, výskum a mládež. Článok má názov "Práca s mládežou v komunitnom centre", kde príspevok poukazuje na mládež, jej špecifiká a možnosti sebarealizácie v komunitných centrách. 

Michalovce - Zbierka oblečenia (JPG - 668.11 kB) pre deti v komunitnom centre.