Preskočiť na obsah

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov KC

1. Závislosti v marginalizovanej rómskej komunite (zrealizované od septembra 2021 do januára 2022)

Program vzdelávania

1.      Problematika závislostí - čo je to závislosť ako funguje (Prečo ľudia berú drogy?)

2.      Rozdelenie závislostí

3.      Užívanie drog v špecifických skupinách populácie – MRK

4.      Základné informácie o inhalátoch s dôrazom na toluén

5.   Kde hľadať pomoc? Závislosť na toluéne jeho riešenie (Opatrenia na zabezpečenie pomoci drogovo závislých – možnosti pomoci kam sa môžu zamestnanci KC obrátiť, kompetencie zamestnancov KC, programy pre abstinujúcich závislých)

6.      Spoluzávislosť (pôsobenie tohto sociálno-patologického javu na rodinu)

7.      Abstinencia = jediná alternatíva

8.      Preventívne aktivity v rómskej komunite a ich význam (príklady preventívnych aktivít)

1. PhDr. Peter Schmiedl 0907 973 810 pietro454@gmail.com lektor pre celé územie Slovenska
2. Mgr. Terézia Valachová 0902 410 116 terezia.valachova1193@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenska
3. Mgr. Alena Sokolová 0910 212 137 sokolovaalena55@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenka

Od januára 2022 naďalej na našom projekte pôsobí Peter Schmiedl ako konzultant pre elimináciu závislostí v lokalitách, kde bol identifikovaný nárast tohto problému. Súčasne sa konzultant pán Schmiedl zúčastňuje na pravidelných stretnutiach so závislými na toluéne a s potencionálnou rizikovou skupinou mládeže a pokračuje v lokalitách Veľká Ida a Svinia. Postupne sa budú pridávať ďalšie problematické lokality. V prípade záujmu o konzultácie v oblasti eliminácie závislostí (toluén, alkohol, tvrdé drogy) môžu zamestnanci KC/NDC/NSSDR kontaktovať konzultanta priamo na pietro454@gmail.com alebo telefonicky 0907 973 810 počas celého roka 2022.

2. Práca s komunitou, komunitné plánovanie 

1. PhDr. Július Rusnák 0905 576 994 jrusnak@pobox.sk  lektor pre celé územie Slovenska
2. PhDr. Petra Melikanová, PhD. 0911 908 362 petra.melikantova@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenska

3. Štandardy kvality sociálnych služieb

1. PhDr. Roman Bartoš, PhD. 0907 607 703 romanbartos1@gmail.com lektor pre celé územie Slovenska
2. Mgr. Marek Sušinka 0915 927 817 mareksusinka@centrum.sk lektor pre celé územie Slovenska