Preskočiť na obsah

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov KC

1. Závislosti v marginalizovanej rómskej komunite (zrealizované od septembra 2021 do januára 2022)

Program vzdelávania

1.      Problematika závislostí - čo je to závislosť ako funguje (Prečo ľudia berú drogy?)

2.      Rozdelenie závislostí

3.      Užívanie drog v špecifických skupinách populácie – MRK

4.      Základné informácie o inhalátoch s dôrazom na toluén

5.   Kde hľadať pomoc? Závislosť na toluéne jeho riešenie (Opatrenia na zabezpečenie pomoci drogovo závislých – možnosti pomoci kam sa môžu zamestnanci KC obrátiť, kompetencie zamestnancov KC, programy pre abstinujúcich závislých)

6.      Spoluzávislosť (pôsobenie tohto sociálno-patologického javu na rodinu)

7.      Abstinencia = jediná alternatíva

8.      Preventívne aktivity v rómskej komunite a ich význam (príklady preventívnych aktivít)

1. PhDr. Peter Schmiedl 0907 973 810 pietro454@gmail.com lektor pre celé územie Slovenska
2. Mgr. Terézia Valachová 0902 410 116 terezia.valachova1193@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenska
3. Mgr. Alena Sokolová 0910 212 137 sokolovaalena55@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenka

Od januára 2022 naďalej na našom projekte pôsobí Peter Schmiedl ako konzultant pre elimináciu závislostí v lokalitách, kde bol identifikovaný nárast tohto problému. Súčasne sa konzultant pán Schmiedl zúčastňuje na pravidelných stretnutiach so závislými na toluéne a s potencionálnou rizikovou skupinou mládeže a pokračuje v lokalitách Veľká Ida a Svinia. Postupne sa budú pridávať ďalšie problematické lokality. V prípade záujmu o konzultácie v oblasti eliminácie závislostí (toluén, alkohol, tvrdé drogy) môžu zamestnanci KC/NDC/NSSDR kontaktovať konzultanta priamo na pietro454@gmail.com alebo telefonicky 0907 973 810 počas celého roka 2022.

2. Práca s komunitou, komunitné plánovanie 

1. PhDr. Július Rusnák 0905 576 994 jrusnak@pobox.sk  lektor pre celé územie Slovenska
2. PhDr. Petra Melikanová, PhD. 0911 908 362 petra.melikantova@gmail.com lektorka pre celé územie Slovenska

3. Štandardy kvality sociálnych služieb

1. PhDr. Roman Bartoš, PhD. 0907 607 703 romanbartos1@gmail.com lektor pre celé územie Slovenska
2. Mgr. Marek Sušinka 0915 927 817 mareksusinka@centrum.sk lektor pre celé územie Slovenska

4. Sexuálne a reprodukčné zdravie

1. Doc., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. lektorka pre východné Slovensko
2. Doc., Mgr. Lívia Nemcová, PhD. lektorka pre východné Slovensko
3. Zuzana Bendíková, MSc. lektorka pre východné Slovensko
4. MgA. Radka Mikšík lektorka pre východné Slovensko
5. Mgr. Daniela Budinská lektorka pre stredné a západné Slovensko
6. Doc., PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. lektor pre stredné a západné Slovensko