Preskočiť na obsah

Výstupy pracovnej skupiny expertov NP KS MRK II.

Séria videí pre zamestnancov KC/NDC/NSSDR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravil v spolupráci s expertnou skupinou Národného projektu Komunitné služby v mestách a v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "NP KS MRK") sériu videí pre zamestnancov komunitných centier, ktoré majú priblížiť základné princípy sociálnej práce s komunitou. Videá sa zaoberajú mapovaním potrieb komunity, aktivizáciou ľudí v komunite využívajúc metódy a techniky ako participatívny prístup, networking a fokusové skupiny. Účelom inštruktážnych videí je napĺňanie cieľov komunitných centier, ktoré majú dopomôcť k zmocňovaniu ľudí žijúcich v komunite, ako správne pracovať s predsudkami a zvyšovať povedomie o komunitnom centre v danej obci/ v meste.

Video č.1 " Úvod do práce s komunitou" nájdete na tomto priloženom linku  https://www.youtube.com/watch?v=of5bTwz4Ce4

Video č.2  "Poznaj svoju komunitu" nájdete na tomto priloženom linku https://www.youtube.com/watch?v=3YYY090p2ak

Video č.3 "Komunitná aktivita" nájdete na tomto priloženom linku https://www.youtube.com/watch?v=eaPNtDnJ6Wk

Video č.4 "Predsudky" nájdete na tomto priloženom linku https://www.youtube.com/watch?v=vbDennBkBWs&list=PLXURYJj9iRi_EnBakCdrMrNwSmFxm02iR&index=4

Video č.5 "Sieťovanie" nájdete na tomto priloženom linku https://www.youtube.com/watch?v=Z9TNfnDomrU

Video č.6 "Krízová intervencia" nádete na tomto priloženom linku https://www.youtube.com/watch?v=hbbilN6Il1c&list=PLXURYJj9iRi_EnBakCdrMrNwSmFxm02iR&index=7