Preskočiť na obsah

Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami - NOVÉ

Aktuality

Všetky aktuality projektu