Preskočiť na obsah

Implementačný manuál NP asistencia obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

Implementačný manuál národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami má vo vzťahu k obciam informatívny a odporúčací charakter. Manuál NP APVP je účinný od 01.04.2024. (PDF - 899.46 kB)