Preskočiť na obsah

Kontakty

Kontakty na jednotlivých zamestnancov pôsobiacich na národnom projekte: 

Mgr. Marianna Hudáková
projektová manažérka
marianna.hudakova@vlada.gov.sk
421 2 209 25 421

JUDr. Katarína Moľová
odborná garantka aktivít
katarina.molova@vlada.gov.sk
421 2 209 25 929

Ing. Slavomíra Poliaková
finančná manažérka
slavomira.poliakova@vlada.gov.sk
421 2 209 25 371

Mgr. Šimon Mihalčin
finančný manažér
simon.mihalcin@vlada.gov.sk
421 2 209 25 377

Ing. Milan Buch
finančný manažér
milan.buch@vlada.gov.sk
421 2 209 25 375

PhDr. Lýdia Kurinová
koordinátorka aktivít vysporiadania v regióne
lydia.kurinova@vlada.gov.sk
421 2 209 25 347

Ing. Miloš Hajdin
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
milos.hajdin@vlada.gov.sk
421 2 209 25 659

Regionálna kancelária ÚV SR Prešov:

Mgr. František Höger
koordinátor aktivít vysporiadania v regióne
frantisek.hoger@vlada.gov.sk
421 918 405 124

Mgr. Vladimír Bokša, PhD.
koordinátor informačných činností a publicity
vladimir.boksa@vlada.gov.sk
421 918 670 832

Mgr. Erika Pisková
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
erika.piskova@vlada.gov.sk
421 918 653 544

PhDr. Otília Panáková
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
otilia.panakova@vlada.gov.sk
421 944 522 304

Regionálna kancelária ÚV SR  Kežmarok:

Ing. Dominik Pompa
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
dominik.pompa@vlada.gov.sk
421 918 657 527

Regionálna kancelária ÚV SR Svidník:

Mgr. Katarína Jurčišinová
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
katarina.jurcisinova@vlada.gov.sk
421 918 654 093

PhDr. Kamil Fečko
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
kamil.fecko@vlada.gov.sk
421 948 258 508

Mgr. Štefan Hajaš
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
stefan.hajas@vlada.gov.sk
421 918 968 108

Regionálna kancelária ÚV SR Košice:

Mgr. Martina Ferencz
koordinátorka aktivít vysporiadania v regióne
martina.ferencz@vlada.gov.sk
421 918 657 528

Mgr. Erika Škrivanek
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
erika.skrivanek@vlada.gov.sk
421 911 192 768

Regionálna kancelária ÚV SR Michalovce:

RNDr. Mgr. Mária Kollárová, PhD.
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
maria.kollarova1@vlada.gov.sk
421 918 671 146

Regionálna kancelária ÚV SR Rimavská Sobota:

Mgr. Ernest Lakatoš
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
ernest.lakatos@vlada.gov.sk
421 918 613 753

Ing. Róbert Farkaš
regionálny koordinátor aktivít vysporiadania
robert.farkas@vlada.gov.sk
421 910 488 319

Regionálna kancelária ÚV SR Nitra:

Mgr. Jana Tomaszovska, MBA
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
jana.tomasovszka@vlada.gov.sk
421 905 833 282

PhDr. Mária Solčanská
regionálna koordinátorka aktivít vysporiadania
maria.solcanska@vlada.gov.sk
421 918 653 883