Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie súvisiace s realizáciou národného projektu a usmernenie ohľadom prevencie šírenia vírusu COVID-19

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19, sme boli nútení pozastaviť niektoré aktivity národného projektu „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len "NP PVP OsMRK") a to najmä organizovanie skupinových informačných stretnutí v obciach a následne nadväzujúcich individuálnych stretnutí s dotknutými obyvateľmi MRK, ktoré majú čo možno v najväčšej miere podporiť proces vysporiadania pozemkov v obci v rámci projektu a dosiahnuť čo najlepšiu informovanosť o možnostiach vysporiadania dotknutých pozemkov, s prihliadnutím na dosiahnutie nášho cieľa a to vysporiadanie pozemkov v rómskych osídleniach v prospech obyvateľov a príslušníkov MRK.

V rámci národného projektu dochádza aj k značnému sťaženiu výkonu geodetických prác geodetov, ktorí vychádzali práve zo skutkového stavu zisteného priamo od obce a obyvateľov MRK. Naši geodeti pracujú v núdzovom režime najmä na prácach, ktoré nevyžadujú osobný kontakt. Riadiaci tím národného projektu, spolu s koordinačným tímom pracuje v núdzovom režime. Všetky otázky súvisiace s realizáciou NP PVP OsMRK vybavujeme priebežne.

Viac informácií o preventívnych opatreniach nájdete v časti COVID-19.