Preskočiť na obsah

AKO REALIZOVAŤ VÝBEROVÉ KONANIA V NÁRODNOM PROJEKTE ROZVOJOVÉ TÍMY I.

Predpokladom úspešnej implementácie Národného Projektu Rozvojové tímy I. je výber vhodných členov rozvojových tímov v zapojených obciach. Stanovili sme preto postup realizácie výberových konaní pre zapojené obce. Všetky potrebné informácie, postup pri obsadzovaní pracovných pozícií v Rozvojových tímoch, ako aj kvalifikačné predpoklady uchádzačov pre prácu v nich nájdete v Sprievodcovi pre užívateľov národného projektu Rozvojové tímy I., verzia 1.1, účinného od 20.9.2023 a relevantných prílohách, ktorý je zverejnený v časti „ Základné dokumenty pre obce“ tu.

Zapojenými obcami vyhlásené výberové konania do 19.9.2023 sa budú realizovať podľa pravidiel a kritérií uvedených v Sprievodcovi pre užívateľov národného projekt Rozvojové tímy I. , verzia 1.0 tu, ktorého platnosť a účinnosť sa končí zverejnením Sprievodcu pre užívateľov národného projektu Rozvojové tímy I., verzia 1.1.