Preskočiť na obsah

Kontakty NP RT I.

Kontakty na zamestnancov ÚSVRK v rámci Národného projektu Rozvojové tímy I.:

Mgr. Matúš Német

poverený riadením projektu

matus.nemet@vlada.gov.sk

+421 2 209 25 651

Mgr. Adriana Bordáková

finančný manažér

adriana.bordakova@vlada.gov.sk

+421 2 209 25 658

Ing. Andrea Botková

finančný manažér

andrea.botkova@vlada.gov.sk

+421 2 209 25 329

Ing. Denisa Didiová, MBA

finančný manažér

denisa.didiova@vlada.gov.sk

+421 2 209 25 654

Mgr. Miroslava Holubčíková

finančný manažér

miroslava.holubcikova@vlada.gov.sk

+421 2 209 25 655

Regionálna kancelária ÚV SR Prešov

PhDr. Roman Eštočák

rozvojový konzultant pre rodinu

roman.estocak@vlada.gov.sk

+421 918 677 537

Mgr. Tatiana Vantová

kontrolór

tatiana.vantova@vlada.gov.sk

51 310 04 21

Mgr. Nicole Fuchsová

odborný garant aktivít

nicole.fuchsova@vlada.gov.sk

51 310 04 21

Mgr. Katarína Fečová

regionálny koordinátor

katarina.fecova@vlada.gov.sk

+421 917 120 788

PhDr. Slávka Chovancová

regionálny koordinátor

slavka.chovancova@vlada.gov.sk

+421 949 270 578

Regionálna kancelária ÚV SR Spišská Nová Ves

Mgr. Tomáš Ščuka

rozvojový mediátor

tomas.scuka@vlada.gov.sk

+421 914 172 851

PhDr. Irina Frajštáková

regionálny koordinátor

irina.frajstakova@vlada.gov.sk

+421 918 651 559

Mgr. Lucie Moskalová

regionálny koordinátor

lucie.moskalova@vlada.gov.sk

+421 918 892 353

Regionálna kancelária ÚV SR Kežmarok

PhDr. Miroslava Chovancová

odborný garant aktivít

miroslava.chovancova@vlada.gov.sk

+421 918 655 368

Mgr. Lýdia Mirgová, PhD.

regionálny koordinátor

lydia.mirgova@vlada.gov.sk

+421 918 657 594

Regionálna kancelária ÚV SR Košice

Mgr. Agáta Čisárová

regionálny koordinátor

agata.cisarova@vlada.gov.sk

+421 918 654 272

Regionálna kancelária ÚV SR Banská Bystrica

Mgr. Tomáš Kováč

konzulant pre dlhové poradenstvo

tomas.kovac@vlada.gov.sk

+421 948 913 932

Regionálna kancelária ÚV SR Rimavská Sobota

Mgr. Zita Gazsová

regionálny koordinátor

zita.gazsova@vlada.gov.sk

+421 915 731 227

Regionálna kancelária ÚV SR Michalovce

Mgr. Miroslava Chromá

regionálny koordinátor

miroslava.chroma@vlada.gov.sk

+421 918 653 289

Mgr. Božena Tokárová

regionálny koordinátor

bozena.tokarova@vlada.gov.sk

+421 918 651 281

Mgr. Jozef Mihalčin

regionálny koordinátor

jozef.mihalcin@vlada.gov.sk

+421 918 652 363

Regionálna kancelária ÚV SR Humenné

Mgr. Roman Huňák

konzultant pre dlhové poradenstvo

roman.hunak@vlada.gov.sk

+421 918 657 707

PhDr. Darina Barančíková

rozvojový konzultant pre rodinu

darina.barancikova@vlada.gov.sk

+421 918 652 260

Mgr. Rastislav Zubaj

rozvojový mediátor

rastislav.zubaj@vlada.gov.sk

+421 918 677 493

Regionálna kancelária ÚV SR Nitra

PaeDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.

odborný garant aktivít

denisa.selicka@vlada.gov.sk

+421 903 020 034