Preskočiť na obsah

Základné dokumenty pre obce

Usmernenie k platom zamestnancov

Usmernenie č. 2 k limitu výšky personálnych výdavkov a zaradeniu zamestnancov Rozvojových tímov do platových tried v rámci národného projektu „Rozvojové tímy I.“ (PDF - 189.50 kB)

Usmernenie č. 1 k limitu výšky personálnych výdavkov a  zaradeniu zamestnancov Rozvojových tímov do platových tried  v rámci národného projektu „Rozvojové tímy I.“ (PDF - 655.47 kB)

Sprievodca pre obce (užívateľov) NP RT I. verzia 1.2 k 26.10.2023

Sprievodca pre užívateľov, verzia 1.2 (PDF - 0.97 MB) bez sledovania zmien (platný k 26.10.2023) + prílohy. (ZIP - 3.93 MB)

Sprievodca pre užívateľov, verzia 1.2 (PDF - 1.01 MB)so sledovaniím zmien (platný k 26.10.2023) + prílohy.