Preskočiť na obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Aktuality

Všetky aktuality projektu

Informácie o projekte